Dotacje i ulgi  RSS
Inovatica przemienia wózki widłowe w autonomiczne pojazdy

Łódzka firma Inovatica na czele z jej założycielami Bogumiłem Ziębą i Wojciechem Młynarczykiem opracowała innowacyjny zestaw modernizujący wózki widłowe. Jest to dedykowany produkt dla pojazdów, które nie zostały fabrycznie wyposażone w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych. Umożliwi maszynie samodzielny transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też ich składowanie. […]

Tagi: VAT, Sport
Źródło: rzeczo.pl

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy)

Poniżej przedstawiamy tabelę z dodatkową uwagą, zgłoszoną w ramach konsultacji społecznych dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy) wraz ze stanowiskiem IZ RPO, która w wyniku problemów technicznych nie...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wręczono kolejne 18. umów beneficjentom na realizację zadań w ramach konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Fundusze Europejskie po raz kolejny będą wspierać projekty, dzięki którym mniej zanieczyszczeń trafi do środowiska. Chodzi umowy w ramach których zainwestujemy m.in. w termomodernizację budynków...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje indywidualne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 12.4

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na konsultacje indywidualne w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 23-30 października 2019 r.

W dniach 23-30 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów dla: Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy); Działania 11.1 Aktywne włączenie; Działania 11.2...

Tagi: Zawody, PUP
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Szkolenie dla szkół zawodowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza beneficjentów na szkolenie „Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 Kształcenie zawodowe”. Szkolenie to...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO)

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pragniemy Państwa zaprosić na XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zaproszenie na seminarium informacyjne dotyczące drugiego naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

100 lat geologii w służbie państwa

Państwowy Instytut Geologiczny obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji dyrektor dr inż. Mateusz Damrat opowiada o jego bogatej historii, znaczeniu i obecnej działalności. Instytut już od 100 lat zajmuje się badaniem budowy geologicznej Polski. Co obecnie stanowi najważniejszy obszar działań Instytutu? Mateusz Damrat: Od samego początku, gdy po odzyskaniu niepodległości w 1919 […]

Źródło: rzeczo.pl

W dzisiejszym świecie hałas stanowi nie tylko problem, ale także informację, którą można wykorzystać.

W ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich firma Weles Acoustics sp. z o. o. z Rybnika skonstruowała urządzenie, które pozwoli lepiej badać źródła hałasu. Zespół Weles stworzył wyjątkowy czujnik, za pomocą którego można bezpośrednio mierzyć prędkość akustyczną. Skonstruowany czujnik doskonale sprawdza się przy lokalizowaniu wszelkich źródeł dźwięku – również w sytuacji, gdy w miejscu pomiaru […]

Tagi: Rząd
Źródło: rzeczo.pl

Instytut Szwedzki uruchomi kolejny nabór na dofinansowanie projektów wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regiony Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Naborem objęte są państwa członkowskie SUERMB, w tym Polska, Rosja i kraje Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo w ramach projektu musi składać się z co najmniej 3 podmiotów ze wskazanych powyżej państw, przy czym wnioskodawcą powinna być...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

W dniach 8-15 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla: Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Ocena wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego - konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska od 16 września 2019 roku do 19 grudnia 2019 roku prowadzi konsultacje publiczne pt. ”Ocena wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego”. Podczas otwartych konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy na temat...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zrewitalizujemy zamojską starówkę

Fundusze Europejskie to nie tylko środki na budowę dróg, mostów, chodników czy lotnisk. Wsparcie otrzymać mogą także miejsca, które mają bogatą historię i co najważniejsze, stanowią atrakcję dla turystów z całego...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Unijne środki płyną do Tomaszowa Lubelskiego

Dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic mamy dobre informacje! Dzięki Funduszom Europejskim w tamtejszym Ośrodku Sportu I Rekreacji Tomasovia powstanie basen.Ale to nie koniec dobrych wieści, ponieważ nowe oblicze zyska również...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zmiana terminu posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 24 października br. posiedzenie nie odbędzie się w tym terminie. Zmiana daty posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wynika z...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zakończono ocenę formalną projektu "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” złożonego w trybie pozakonkursowym do Działanie 8.3: Transport kolejowy w RPO WL na lata 2014-2020.

(brak opisu)

Tagi: Sport
Źródło: rpo.lubelskie.pl

9 października 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu będzie czynny do godziny 13.00

Informujemy, że 9 października 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu będzie czynny do godziny 13.00 Pozostałe punkty informacyjne: Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 83 343 58 44 Puławach, ul. gen...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Co dają Fundusze Europejskie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym nowym e-booku.

W tym roku obchodziliśmy 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym dużo mówiło się o działaniach zrealizowanych z Funduszy Europejskich. Ale co konkretnie dają Fundusze Europejskie? Jak efekty unijnych projektów...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

9 września (poniedziałek) 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej będzie czynny do 15.30

Informujemy, że 9 września 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej będzie czynny do godziny 15.30

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji społecznych dla propozycji zmian kryteriów dla Działań 1.2, 3.5 i 3.7

W dniach 14-28 sierpnia 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla: Działania 1.2 Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego...

Tagi: Badania
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Kolejne umowy z przedsiębiorcami w ramach RPO WL wręczone

We wtorek, 3 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów dla przedsiębiorców, Beneficjentów Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. W tym...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności

W dniach od 30 lipca 2019r. do 13 sierpnia 2019r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Informacja o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania kontroli projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

Poniżej prezentujemy (w załaczeniu) informację o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania kontroli projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (projekty lokalne)

W dniach od 5 sierpnia 2019r. do 19 sierpnia 2019r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (projekty lokalne) w ramach Regionalnego Programu...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zapraszamy na XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

reklama
reklama
Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami