Dotacje i ulgi  RSS
Ocena wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego - konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska od 16 września 2019 roku do 19 grudnia 2019 roku prowadzi konsultacje publiczne pt. ”Ocena wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego”. Podczas otwartych konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy na temat...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zrewitalizujemy zamojską starówkę

Fundusze Europejskie to nie tylko środki na budowę dróg, mostów, chodników czy lotnisk. Wsparcie otrzymać mogą także miejsca, które mają bogatą historię i co najważniejsze, stanowią atrakcję dla turystów z całego...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Unijne środki płyną do Tomaszowa Lubelskiego

Dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic mamy dobre informacje! Dzięki Funduszom Europejskim w tamtejszym Ośrodku Sportu I Rekreacji Tomasovia powstanie basen.Ale to nie koniec dobrych wieści, ponieważ nowe oblicze zyska również...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zmiana terminu posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 24 października br. posiedzenie nie odbędzie się w tym terminie. Zmiana daty posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wynika z...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zakończono ocenę formalną projektu "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” złożonego w trybie pozakonkursowym do Działanie 8.3: Transport kolejowy w RPO WL na lata 2014-2020.

(brak opisu)

Tagi: Sport
Źródło: rpo.lubelskie.pl

9 października 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu będzie czynny do godziny 13.00

Informujemy, że 9 października 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu będzie czynny do godziny 13.00 Pozostałe punkty informacyjne: Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 83 343 58 44 Puławach, ul. gen...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Co dają Fundusze Europejskie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym nowym e-booku.

W tym roku obchodziliśmy 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym dużo mówiło się o działaniach zrealizowanych z Funduszy Europejskich. Ale co konkretnie dają Fundusze Europejskie? Jak efekty unijnych projektów...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

9 września (poniedziałek) 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej będzie czynny do 15.30

Informujemy, że 9 września 2019 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej będzie czynny do godziny 15.30

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji społecznych dla propozycji zmian kryteriów dla Działań 1.2, 3.5 i 3.7

W dniach 14-28 sierpnia 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla: Działania 1.2 Badania celowe – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego...

Tagi: Badania
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Kolejne umowy z przedsiębiorcami w ramach RPO WL wręczone

We wtorek, 3 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów dla przedsiębiorców, Beneficjentów Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. W tym...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zapraszamy na XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Informacja o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania kontroli projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

Poniżej prezentujemy (w załaczeniu) informację o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w trakcie przeprowadzania kontroli projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (projekty lokalne)

W dniach od 5 sierpnia 2019r. do 19 sierpnia 2019r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne (projekty lokalne) w ramach Regionalnego Programu...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności

W dniach od 30 lipca 2019r. do 13 sierpnia 2019r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

31 sierpnia (sobota) 2019 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim będą czynne do 15.30

Informujemy, że 31 sierpnia 2019 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - Lublin,Biała Podlaska, Chełm i Zamość - będą czynne do 15.30 za wyjątkiem LPI Puławy, który będzie czynny 31.08.2019 do godz. 14.00.

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Szkolenia praktyczne dla wnioskodawców – OZE

Pierwsze z cyklu szkolenie praktyczne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE za nami...

Tagi: Szkolenia
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wręczono 38. umów w ramach RPO WL na lata 2014-2020

W piątek, 9 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 38. umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Umowy dotyczyły Działania 6.4...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Prezentacja ze szkolenia dla wnioskodawców w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 9.4 RPO WL Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Prezentacja ze szkolenia dla wnioskodawców w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 9.4 RPO WL Godzenie życia zawodowego i prywatnego pt. „Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe

Prezentacja "Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z...

Tagi: Finanse
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do Urzędu Gminy Cyców.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego od czerwca 2011 roku realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostepu do informacji i wiedzy dotyczącej...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Informujemy, że 16 sierpnia (piątek) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będzie nieczynny.

Informujemy, że 16 sierpnia (piątek) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będzie nieczynny. 31 sierpnia (sobota) został wyznaczony jako dzień pracy.

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Jeziorzany

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Jeziorzany. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

16 sierpnia 2019 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim będą nieczynne

Informujemy, że 16 sierpnia 2019 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Puławy i Zamość) będą nieczynne. Zapraszamy na konsultacje 31 sierpnia 2019 r. (sobota) - będzie to dzień pracujący.

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zmiana terminu zgłoszeń do udziału w szkoleniu w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Zmiana terminu zgłoszeń do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zakończono ocenę formalną projektu "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” złożonego w trybie pozakonkursowym do Działanie 8.3: Transport kolejowy w RPO WL na lata 2014-2020.

(brak opisu)

Tagi: Sport
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach, które skierowane są do instytucji zarządzających środkami EFS i YEI, instytucji pośredniczących, beneficjentów, partnerów oraz uczestników projektów...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne

16 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL): - zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020...

Tagi: Rząd
Źródło: rpo.lubelskie.pl

reklama
reklama
Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami