Nowy formularz CIT-14

05.07.2019 9:15


Ministerstwo Finansów poinformowało, że dnia 29 czerwca 2019r. wchodzi w życie rozporządzenie określające po raz pierwszy wzór formularza CIT – 14. Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2019 r. Minister Finansów określił wzór deklaracji CIT-14, który dotyczy wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. […]

Więcej w serwisie www.blogksiegowy.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami