Podatki  RSS
Kasy fiskalne 2020: Kasy softwarowe z wątpliwościami

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany pozwalające na stosowanie kas rejestrujących (fiskalnych) w postaci oprogramowania mogą skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa przedsiębiorców - uważa Business Centre Club. Wątpliwości budzi m.in. kwestia przerzucenia na przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności za sprawność tego rodzaju kas softwarowych.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Przedsiębiorcy ocenili działalność organów podatkowych

#zrodlo
Niemal jedna trzecia (31 proc.) polskich przedsiębiorców jest niezadowolona z działalności organów podatkowych - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej polscy podatnicy należą do najbardziej niezadowolonych z działalności krajowych organów skarbowych.

Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorcy apelują o zawieszenie poboru podatku od marketów do 2021 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) powinien być zawieszony do końca 2020 r. - oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W projekcie nowelizacji, który trafił niedawno do Sejmu, resort finansów przewidział natomiast przedłużenie zawieszenia poboru podatku do 1 lipca 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

IJHARS zajmie się kompleksową kontrolą jakości artykułów rolno-spożywczych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Po zmianach Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ma kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu (produkcja, przetwarzanie i dystrybucja). Nowela wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem

Wczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na wspólnym posiedzeniu przyjęły z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjęte poprawki to m.in. możliwość bezterminowego składania wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia oraz wypłata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysokość emerytury powszechnej będzie wyższa od tej wypłacanej dotychczas.

Tagi: Emerytury
Źródło: www.podatki.biz

Czy świąteczne prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem?

#zrodlo
Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.

Tagi: Ustawy, CIT, PIT, Firmy
Źródło: www.podatki.biz

Obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej

Transakcja łańcuchowa polega na sprzedaży tego samego towaru przez co najmniej trzy podmioty w niej uczestniczące. Pierwszy z nich sprzedaje towar drugiemu, a ten zaś trzeciemu (jeżeli w transakcji biorą udział tylko trzy podmioty, czyli minimalna ich liczba). Jednakże droga samego towaru nie jest tak zawiła, jest on bowiem przemieszczany tylko pomiędzy pierwszym i ostatnim uczestnikiem.

Tagi: Sprzedaż
Źródło: www.podatki.biz

Jednoosobowa działalność i dwa samochody w kosztach firmy

#zrodlo
Pytanie: Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię może Ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji związane z pierwszym samochodem H., który jest środkiem trwałym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne związane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?

Tagi: Leasing, Firmy
Źródło: www.podatki.biz

NSA. Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu jest przychodem spółki

Z uzasadnienia: Spółka w rozpatrywanej sprawie uzyska nieodpłatne świadczenie mające konkretny wymiar finansowy, przejawiający się w możliwości dysponowania kwotą stanowiącą równowartość wynagrodzenia, które stanowiłoby koszt spółki w przypadku, gdyby zostało one wyznaczone i wypłacone. Przysporzenie obejmuje zatem zaoszczędzone wydatki, które spółka zobowiązana byłaby ponieść, gdyby świadczenie miało charakter ekwiwalentny. (...) pełnienie funkcji członka zarządu bez żadnego wynagrodzenia, traktowane jest jako nieodpłatne świadczenie, chyba, że ten członek zarządu jest akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, w której pełni tę funkcję.

Źródło: www.podatki.biz

Coaching nie pozbawi zwolnienia podmiotowego w VAT

#zrodlo
Przedsiębiorca planuje rozszerzyć swoją działalność o świadczenie usług w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. W nowym obszarze działalności będzie chciał organizować warsztaty (w ramach działań marketingowych, nie zawsze płatne). Czy coaching jest doradztwem? Czy tego typu działalność podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ustawy?

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2020: MF przedłuży zwolnienie z PCC dla obrotu kryptowalutami

Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umów sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych będzie obowiązywać nie do 31 grudnia 2019 r., ale przynajmniej do 30 czerwca 2020 r. - wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. W tym przypadku zaniechanie poboru podatku obowiązuje już od 13 lipca 2018 r.

Źródło: www.podatki.biz

Rząd zapowiada nową politykę innowacyjną

W nowej kadencji parlamentarnej rządowa polityka innowacyjna będzie opierać się na cyfryzacji 4.0, wsparciu kompetencji Polaków, zielonej gospodarce oraz start-upach i nowych technologiach - zapowiada Ministerstwo Rozwoju. W ramach planowanych działań wprowadzona ma zostać m.in. nowa ulga podatkowa na automatyzację.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki na świecie: USA mogą odpowiedzieć na francuski podatek cyfrowy

#zrodlo
Stany Zjednoczone mogą wprowadzić dodatkowe cła w wysokości do 100 proc. na wybrane produkty pochodzące z Francji. Jak wynika z raportu opublikowanego przez rządową agencję handlową USTR (United States Trade Representative), byłaby to odpowiedź na wprowadzenie w tym roku przez Francję podatku cyfrowego, który w praktyce dotyczy m.in. amerykańskich koncernów technologicznych.

Źródło: www.podatki.biz

Energetyka wiatrowa - biznes czeka na zmiany w prawie geologicznym

Resort energii zapowiedział, że wkrótce zaczną się prace legislacyjne nad projektem zakładającym wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, obecnie rozwój morskich farm wiatrowych jest utrudniony m.in. przez konieczność uzyskiwania każdorazowo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Źródło: www.podatki.biz

By być stroną postępowania administracyjnego wystarczy interes prawny

W postępowaniach dotyczących wydania decyzji administracyjnych organy administracji przyznają prawo do bycia ich stroną (poza podmiotami, których decyzja dotyczy) jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony. W wyroku z 6 listopada 2019 r. WSA w Poznaniu uznał to stanowisko organów za błędne. Jak orzekł: "...aby być stroną w postępowaniu administracyjnym, wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu, nie musi być nawet naruszony ten interes" (sygn. akt IV SA/Po 276/19).

Źródło: www.podatki.biz

Do kiedy podatnik VAT ma możliwość wystawienia korekty faktury?

#zrodlo
Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniżki ceny w formie rabatu,  udzielono obniżek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowań,  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,  podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia fakturę korygującą.  

Źródło: www.podatki.biz

Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drogą elektroniczną

Firma planuje wdrożyć system umożliwiający pracownikom dostęp (za pomocą loginu i hasła) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobsługowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostępnienie PIT-11 ww. drogą elektroniczną? Jak tak, to czy może to nastąpić w formie oświadczenia woli pracownika złożonego za pomocą platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi "tak" lub "nie" na pytanie: "Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie informacji PIT-11 drogą elektroniczną?"?

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto płaci podatek od nieruchomości?

#zrodlo
Z uzasadnienia: Z uwagi na to, że tablice reklamowe są trwale związane z gruntem, do którego skarżąca ma tytuł posiadacza zależnego, ale właścicielami gruntu nie jest w żadnym przypadku ani Skarb Państwa ani jakakolwiek jednostka samorządu terytorialnego, lecz są to spółki prawa handlowego, skarżąca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomości (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach właściciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.

Źródło: www.podatki.biz

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT po likwidacji działalności

Mimo, że już podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, z chwilą powstania obowiązku podatkowego, ma/będzie miał obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonanej usługi i dokonania zapłaty podatku należnego z tego tytułu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, złożenia do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Coraz więcej dyrektorów finansowych odczuwa zaostrzanie polityki podatkowej

Obecnie aż 78 proc. dyrektorów finansowych (CFO) w Polsce odczuwa zaostrzanie polityki podatkowej wobec firm - wynika z najnowszego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. W porównaniu do 2017 r. odsetek ten jest wyższy o 35 pkt proc. Aktualnie najbardziej odczuwalne jest dalsze zaostrzanie przepisów podatkowych i wymogów sprawozdawczych wobec podatników.

Tagi: Firmy, Prawo, Audyt
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2020: Nowe przepisy ws. ewidencji dotyczącej wyrobów akcyzowych

Przepisy ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej - wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Stopy procentowe bez zmian przez następny miesiąc

Stopy procentowe na razie pozostaną na dotychczasowym poziomie - postanowiła na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Stopa referencyjna wynosi zatem nadal 1,50 proc. Rada wciąż podtrzymuje opinię, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ścieżce zrównoważonego rozwoju.

Tagi: Polska, Pozwy
Źródło: www.podatki.biz

Nowe obwieszczenie ws. ograniczenia podstawy wymiaru składek

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020. Kwota ta ma wynieść 156 810 zł. Publikacja obwieszczenia niejako potwierdza, że w przyszłym roku nie powinno dojść do zniesienia tzw. limitu 30-krotności składek na ZUS.

Źródło: www.podatki.biz

Zróżnicowanie opłat za wywóz śmieci ma wiele przyczyn

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych. Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Wysokość opłat w poszczególnych gminach zależy jednak od wielu czynników.

Tagi: Ustawy, Rząd
Źródło: www.podatki.biz

NSA: Budynek czy budowla? Łatwość demontażu nie świadczy o braku związku technicznego

(...) Całość techniczno-użytkowa występuje wówczas, gdy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Jeżeli są one powiązane fizycznie i funkcjonalnie tak, że tworzą razem gospodarczą całość, to stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, choćby całość dała się technicznie łatwo zdemontować

Tagi: Sądy
Źródło: www.podatki.biz

Mechanizm podzielonej płatności - kiedy dobrowolny, kiedy obowiązkowy?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Źródło: www.podatki.biz

Opodatkowane i nieopodatkowane świadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy

Zatrudniając na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizując, czy udostępniane im świadczenia w postaci sprzętu, pomieszczeń itp. są opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygnąć, czy zleceniobiorcy są dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter świadczeń nakazuje ich opodatkowanie. Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.

Źródło: www.podatki.biz

PCC: Dlaczego warto zgłaszać duże pożyczki

Pożyczki pieniężne to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, najczęściej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych pożyczający nie formalizują zwykle samej czynności, nie sporządzają żadnej umowy, a o pożyczce wszyscy zapominają na drugi dzień po jej zwróceniu. Ale przy kwotach większych warto już pamiętać o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (choć to oczywiście ważne), ale przede wszystkim o kwestie związane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych źródeł i pożyczki niezgłoszonej.

Źródło: www.podatki.biz

Praca w godzinach nadliczbowych

#zrodlo
Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Źródło: www.podatki.biz

UE bliżej nowych regulacji ws. opodatkowania energii

#zrodlo
Rada Unii Europejskiej ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), w skład której wchodzą ministrowie finansów krajów członkowskich, przyjęła nowe konkluzje dotyczące opodatkowania energii. Podczas grudniowego posiedzenia ECOFIN polskie Ministerstwo Finansów wskazywało, że oczekuje m.in. równych możliwości przy stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama
Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami